EDS Electric - Baia Mare

Societatea EDS Electric SRL a fost înființată în anul 2006, în perioada de descentralizare a zonei de servicii în domeniul electroenergetic.
Scopul inițial a fost acela de a răspunde solicitărilor din piața pentru întocmirea documentațiilor tehnice de execuție, avizare, verificare și autorizare a lucrărilor de instalații electrice de distribuție proiectate.

Situația economică națională fluctuantă din primii ani de funcționare ai societății, cu o concurență acerbă atât cu furnizorii de servicii de proiectare consacrați din cadrul operatorului de distribuție Electrica SA cât și între multitudinea de societăți private nou înființate, a conturat profilul companiei și a definit valorile pe care se bazează modul de organizare al societății:

  1. Seriozitate, implicare și respect față de client prin promovarea interesului acestuia în fața autorităților
  2. Profesionalism și expertiză în stabilirea soluțiilor tehnico – economice de realizare a lucrărilor
  3. Respectarea strictă a termenelor asumate de finalizare a lucrărilor
O perioadă importantă în parcursul societății se petrece incepând cu anul 2011, odată cu apariția primelor investiții majore în energie regenerabilă.
Adaptarea rapidă la noua oportunitate, a creat premisele ca în urmatorii ani societatea să fie implicată în multiple proiecte de dezvoltare parcuri fotovoltaice și amenajări hidroenergetice.

În prima etapă au fost întocmite documenațiile tehnice de execuție pentru racordarea la rețelele de distribuție a noilor instalații de producere energie electrică, cu obținerea tuturor avizelor necesare de la operatorul de distribuție Electrica SA și transport Transelectrica SA, a autorizației de înfiintare de la ANRE și cu obtinerea autorizației de construire de la autoritățile locale. Promovarea continuă a intereselor beneficiarilor a avut drept consecință propunerea acestora de asumare inclusiv a execuției lucrărilor de racordare și montaj utilaj tehnologic aferent instalațiilor de producere. Acest lucru a dus la dezvoltarea exponențială a societății din punct de vedere tehnic și finaciar, dar mai ales al resursei umane.

Instalații Electrice
LEA / LES 0,4 KV
Proiectate
63 Km.

Executate
15 Km.
Instalații Electrice
LEA / LES 20 KV
Proiectate
98 Km.

Executate
72 Km.
Cresterea numărului de angajați, prin combinația dintre atragerea de profesioniști cu experiență și angajarea de proaspăt absolvenți, a propulsat societatea EDS Electric drept unul dintre principalii contractanți de lucrări de proiectare și execuție instalații electrice de distribuție din Transilvania Nord. În momentul de față, dezvoltarea activităților vechilor clienți și a colaboratorilor acestora, acționează ca un catalizator pentru generarea de noi proiecte pentru societate, fapt care a determinat implicarea în proiecte realizate pe tot teritoriul național, în mod deosebit zona Enel Muntenia Nord, CEZ Oltenia, Transilvania Sud, Enel Banat.

Odată cu blocarea totală a investițiilor în energie regenerabilă din anul 2015, societatea EDS Electric s-a vazut din nou în fața unui moment de revizuire a domeniului de activitate. Direcția aleasă a fost aceea de implicare în domeniul de proiectare și execuție instalații electrice industriale. Prin promovarea de soluții tehnice moderne de execuție a instalațiilor electrice industriale, inclusiv soluții pentru consumatori vitali, cu îmbinarea consultanței pentru partea de alimentare cu energie electrică, a permis societatii EDS Electric într-un timp foarte scurt să ajungă între principalele societăți comerciale din domeniul instalațiilor electrice industriale și de automatizare.

De asemenea, de-a lungul timpului a fost acordată o atenție deosebită relației cu operatorul de distribuție SC Electrica SA – SDEE TN, fapt care s-a concretizat în desemnarea de către acesta a societății EDS Electric SRL ca subcontractant declarat pentru activități de proiectare (pe toată regiunea Transilvania Nord) și pentru activități de execuție de lucrări post-avarie (pentru județele Maramureș si Satu Mare)

POSTURI DE TRANSFORMARE

Proiectate
25,000 KW

Executate
23,000 KW
INSTALATII INDUSTRIALE

Proiectate
150,000 MP

Executate
145,000 MP
CONSUMATORI REZIDENTIALI

Proiectate
750

Executate
735

Km.
Proiectați
Instalații Electrice
KW
Proiectați
Posturi de Transformare
Consumatori
Rezidențiali
MP.
Instalații
Industriale