MOLCSAN ROBERT

Administrator

Absolvent: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea: Electrotehnică
Specializarea: Energetică industrială
Electrician autorizat: IVA + IVB
Verificator de proiecte autorizat
Responsabil tehnic cu execuția

BONDICI ȘERBAN MARIUS

Director Tehnic

Absolvent: Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca
Facultatea: Electrotehnică
Specializarea: Energetică industrială
Electrician autorizat: IVA+IVB
Verificator de proiecte autorizat

ȘERBAN PAUL DORIN

Șef Departament Proiectare

Absolvent: Universitatea de Nord din Baia Mare
Facultatea: Inginerie
Specializarea: Electroenergetică
Electrician autorizat: IIIA + IIIB

BOJOR MARIUS DUMITRU

Șef Departament Execuție Distribuție

Absolvent: Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”
Profilul: Tehnic
Specializarea: Tehnician electrotehnist

MARIEȘ ADRIAN MIRCEA

Șef Departament Execuție Industrial

Absolvent: Grupul Școlar ”Gheorghe Lazăr”
Filiera: Tehnologică
Specializarea: Electronică și automatizări
Electrician autorizat: IIB