Energie Regenerabilă

Societatea EDS Electric SRL a primit validarea în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, program derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

Validarea în cadrul programului, dă dreptul societății noastre să elaboreze documentaţia tehnică, să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice, conform criteriilor tehnice stabilite prin ghidul de finanţare.

 
Energie Regenerabilă

Astfel putem oferii clienților noștri soluții integrate „la cheie” pornind de la partea de depunere a dosarului de solicitare a finanțării, definirea soluției tehnice în funcție de situația din teren, obținerea Avizului tehnic de Racordare și a autorizărilor necesare pentru amplasarea sistemului de panouri fotovoltaice, executarea lucrărilor de adaptare a branșamentelor electrice existente astfel încât să corespundă situației de producător / consumator.


Finalitatea acestei activității este furnizarea către beneficiar a Certificatului de Racordare emis conform lucrărilor recepționate și puse în funcțiune cu operatorul de distribuție Electrică, urmând ca beneficiarul să se adreseze furnizorului de energie electrică preferat în vederea inchierii contractului de furnizare.


Ulterior predării în exploatare a instalației de producere a energiei electrice, EDS Electric prin personal specializat poate asigura servicii de garanție și post-garanție, având în vedere faptul că este una din puținele societăți care are o vastă experiență în mentenanța sistemelor fotovoltaice, datorită lucrărilor de mentenanță realizate până în prezent în centralele electrice fotovoltaice:

CEF Cehu 1 + Cehu 2 - Putere 3520 kW
CEF Coltău - Putere 982 kW
CEF Coltău IGML - Putere 2500 kW
CEF Stejera - Putere 850 kW