Rețele de Distribuție

 1. Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV – 110 kV aeriene și/sau subterane
 2. Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni)
 3. Stații electrice de transformare de înaltă tensiune 110 kV / MT
 4. Rețele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuințe
 5. Instalații de racordare destinate alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum și producere
 6. Rețele electrice de iluminat public aeriene și/sau subterane
 7. Studii de coexistență pentru reglementarea tehnică a instalațiilor electrice existente cu construcțiile proiectate
 8. Instalații electrice de curenți slabi aferente pentru comandă, control și protecții prin relee
 9. Instalații de cabluri de fibra optică pentru transmitere de semnal amplasate aerian, subteran și fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA 110 kV

Industrial

 1. Instalații electrice pentru iluminat general, de siguranță și perimetral
 2. Instalații electrice de fortă , coloane generale, distribuție în bară capsulată
 3. Tablouri electrice de distribuție
 4. Instalații electrice de alimentare pentru consumatori vitali (generatoare, UPS)
 5. Instalații electrice de compensare a factorului de putere
 6. Instalații electrice de iluminat si prize pentru birouri

Rezidențial

 1. Rețele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuințe
 2. Branșamente electrice și instalații de racordare la joasă tensiune, aeriene și/sau subterane, monofazate și trifazate, destinate alimentarii cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum și producere
 3. Instalații electrice exterioare / interioare aferente incintelor / clădirilor civile și industriale
 4. Instalații de utilizare de joasă tensiune

image_product_1.png
Alimentare cu energie electrică
SELGROS Cash&Carry SRL
SELGROS Cash&Carry
Centru comercial

Baia Mare, Maramureș

Putere aprobată: 0,850 MW
Tip contract: Proiectare + execuție
Lucrări realizate: In curs de execuție
- Realizare LES 20 KV – 1,5 KM
- Furnizare și montaj punct de conexiuni PC 20 KV
- Furnizare și montaj post de transformare 20/0,4 kV – 1.000 kVA
image_product_1.png
Alimentare cu energie electrică
BT BUILDING SRL
BANCA TRANSILVANIA SA
Sediu principal Cluj Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Putere aprobată: 1,326 MW
Tip contract: Proiectare + execuție
Lucrări realizate: In curs de execuție
- Realizare LES 20 kV – 2x0,75 KM
- Furnizare și montaj post de transformare 20/0,4 kV – 2 x 1.000 kVA
image_product_1.png
Alimentare cu energie electrică
WDP DEVELOPMENT SRL
Parc Industrial Dragomirești Vale
Parc logistic și depozitare
Dragomirești Vale, Ilfov

Putere aprobată: 4,0 MW
Tip contract: Proiectare + execuție
Lucrări realizate: In curs de execuție
- Realizare LES 20 KV – 4,3 KM
- Furnizare și montaj punct de conexiuni PC 20 KV
- Realizare posturi de transformare 20/0,4 kV – 5 buc
Km.
Proiectați
Instalații Electrice
KW
Proiectați
Posturi de Transformare
Consumatori
Rezidențiali
MP.
Instalații
Industriale